განსხვავებით საბანკო კრედიტისაგან, სწრაფი სესხი შესაძლებელია გაიცეს 10 – 15 წუთის ფარგლებში. ხშირად სწრაფი სესხები არ განიხილება როგორც საიმედო, რადგანაც განაცხადის ფორმის შევსებისას, თქვენ უთითებთ პირად ინფორმაციას და კონტაქტებს, მაგრამ მათი კონფიდენციალურობა გარანტირებულია, ეს ინფორმაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ სესხის დამტკიცების პროცესში.